Background Image

Stomatološka protetika

Nadomještanje zuba i potpornih tkiva

Stomatološka protetika

Nadomještanjem zuba i potpornih tkiva bavi se dentalna protetika. Dentalna protetika kao stomatološka disciplina dijeli se na mobilnu i fiksnu protetiku, ovisno o mogućnosti skidanja nadomjestka iz usta.

Fiksno protetski radovi fiksiraju se na zube i ne mogu se ukloniti iz usta bez uništavanja rada. Prilikom izrade fiksno portetskih radova valja detaljno planirati terapiju, ovisno o rasporedu preostalih zuba u ustima te njihovom parodontnom stanju. Nakon odluke o izradi fiksno protetskog rada prelazi se na brušenje zuba koji su određeni kao nosači. Zubi nosači smanjuju se u svojim dimenzijama kako bi se stvorio adekvatan prostor za izradu rada u zubotehničkom laboratoriju. Otiscima, registratima zagriza i obraznim lukom prenosi se individualna situacija u zubotehnički laboratorij gdje se izrađuje fiksno protetski nadomjestak. Nakon probe nadomjestka u ustima u prisutnosti stomatologa i zubnog tehničara te uz uvažavanje mišljenja pacijenta odlučuje se o eventualnim dodatnim korekcijama. Fiksno protetski rad se nakon toga definitivno fiksira u usta.

Mobilno protetske radove pacijent može sam vaditi iz usta kako bi adekvatno održavao oralnu higijenu. Nakon isplanirane i pacijentu predočene terapije pristupa se uzimanju otisaka i registrata kojima se pacijentova individualna situacija prenosi u zubotehnički laboratorij gdje se započinje s izradom mobilno portetskog rada. Na probi postave zuba pacijentu se predočava kako bi definitivni rad trebao izgledati, u ovoj fazi moguće se razne korekcije. Nakon postignute zadovoljavajuće situacije dentalni tehničar definitivno završava rad koji se nakon završne probe predaje pacijentu.